KÖRREP I BORLÄNGE


Varannan söndag, varannan torsdag

kl.17.30-19.00


Startdatum 11 februari


Välkommen att prova på! <3 Plats: Fornby Folkhögskola, Fornbyvägen 9, Borlänge

Terminsavgift 1400:-

Ledare: Petra Kvännå